ข่าวประชาสัมพันธ์

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ mail ศูนย์พัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟ้า
   
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ( 2555)

- ครั้งที่ 1

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

- ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖

   
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ( 2556)
 

- ครั้งที่ 1

วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ครั้งที่ 2

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- ครั้งที่ 3

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

- ครั้งที่ 4

วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

- ครั้งที่ 5

วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

- ครั้งที่ 6

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

- ครั้งที่ 7

วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

 
   
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ (2557)
 

- ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗

- ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

- ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

- ครั้งที่ 8

วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


 

 

©  2007 Faculty of Engineering and Architecture,  Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.
http://eng.rmutsb.ac.th  Contact as  Webmaster